Wsparcie informatyczne dla Twojej firmy

RODO – Ochrona danych osobowych

Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie ochrony przetwarzania danych osobowych. Wspieramy również działalność instytucji oraz firm pełniąc w nich funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD, IODO). Do zadań inspektora ochrony danych osobowych powinno należeć między innymi bieżące monitorowanie przestrzegania zasad ochrony danych w firmie, wprowadzanie modyfikacji i korekt do obowiązujących procedur oraz szkolenie pracowników w zakresie ochrony danych.

Oferujemy

 • audyt obszaru ochrony danych osobowych RODO,
 • szkolenia RODO,
 • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • wsparcie Inspektora Ochrony Danych,
 • analiza ryzyka w RODO,
 • analiza skutków dla ochrony danych,
 • audyty podmiotów przetwarzających (procesorów),
 • wdrożenie RODO.

Zalety powierzenia nam funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 • koncentracja sił i środków na zasadniczych celach działalności,
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych,
 • stała obsługa i monitoring procesów przetwarzania danych,
 • racjonalizacja kosztów funkcjonowania.

Kontakt

Nasi partnerzy